NORSKE FILMREGISSØRERS FOND TIL FORDELING AV INDIVIDUELLE VEDERLAG
DU ER HER: TOPP 

Husk søknadsfristen 10. mai 2014

Husk fristen for å melde krav om vederlag på grunnlag av verk vist på fjernsyn i 2012.

LINK

Nytt styre i Regifondet valgt på NFRs årsmøte 8. april 2014

Det nye styret består av regissørene Elsa Kvamme, John Sullivan og Emil Stang Lund.

LINK

Husk søknadsfristen 20. mars 2013

Har filmen, dokumentaren eller TVserien din blitt vist på fjernsyn året 2011? Meld inn krav om vederlag innen fristen.
MER

Vederlag for 2009 og 2010 delt ut

Privatkopieringsvederlag for 2009 og 2010 ble delt ut 15. juni 2012.
MER

Nytt styre i Regifondet 7. mai 2012

Regifondet har hatt sitt første konstituerende styremøte etter at Lars Berg ble valgt inn som medlem 12. april. Elsa Kvamme er nå ny styreleder for Regifondet.
MER

Husk søknadsfrist 15. mai

Har filmen, dokumentaren eller TVserien din blitt vist på fjernsyn årene 2009 og 2010? Meld inn krav om vederlag innen fristen.
MER

Nye vederlag fra Regifondet før sommeren

Regifondet er nå i gang med å forberede utdeling av privatkopieringsvederlag fra Norwaco for årene 2009 og 2010 til norske film og TVregissører.
MER

Regifondets første tildeling gjennomført

Regifondet har i desember 2011 for første gang utbetalt individuelle privatkopieringsvederlag fra Norwaco for årene 2007 og 2008 til norske regissører.
MER

Tildelingsbrevene er nå på vei til rettighetshavere

Alle regissører som enten har sendt inn sin filmografi eller meldt inn vederlagskrav på annen måte vil motta regifondets tildelingsbrev en av de nærmeste dagene. Returner innen 5. desembe...
MER

Husk søknadsfristen 10. november

Har filmen, dokumentaren eller TVserien din blitt vist på fjernsyn årene 2007 og 2008? Meld inn krav om vederlag innen fristen.
MER